کاربردهای سیستم LSF
ازآنجا که برای برپایی سیستم LSF نسبت به دیگر سازه­ ها از مقاطع سرد نورد شده (Cold Formed Steel frame) استفاده می­شود؛ مزایای کاربردی به شرح زیر حاصل می­شود:
1- براي بارهاي نسبتا سبك و يا دهانه ­هاي كوتاه مي­توان اعضاي سبكي توليد نمود. (سبک سازی)
2- اعضاي با شكل غير معمول را مي­توان با استفاده از عمليات نورد سرد توليد نمود كه در نتيجه نسبت مقاومت به وزن آنها بسيار قابل توجه باشد.(افزایش بازده مقاومتی)
3- پانل­ها و عرشه­ هاي باربر مي­توانند سطوح قابل استفاده­اي را براي ساخت كف ، سقف و ديوارها ايجاد نمايند. همچنين در مواردي آنها مي­توانند سطوح بسته­ اي را براي عبور كانال­هاي تأسيساتي ايجاد نمايند.
  4- پانل­ها و عرشه­ ها نه تنها توانايي مقابله با بارهايي كه به صورت عمود بر سطح آنها وارد مي­شوند را دارند؛ بلكه در صورت ايجاد اتصال كافي در بين خود اين اعضاء و اعضاي نگهدارنده آنها مي­توانند به عنوان پانل­هاي برشي براي مقابله با نيروهايي كه در صفحه آنها وارد می­شوند؛ قابل اتکا باشند.