پروژه آقای شاهزیدی 35-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان مهرگان با زیر بنای 147 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1400

کارفرما :آقای شاهزیدی-  مدت زمان ساخت : یک هفته


 
تصاویر پروژه آقای شاهزیدی