پروژه آقای امینی 34-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان تالار با زیر بنای 82متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1400

کارفرما :آقای امینی -  مدت زمان ساخت : دو هفته


 
تصاویر پروژه آقای محمدی