پروژه آقای خلیلی 32-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، مبارکه  با زیر بنای 65 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1400

کارفرما :آقای خلیلی-  مدت زمان ساخت : پنج هفته


 
تصاویر پروژه آقای خلیلی