پروژه آقای فاخریان 30-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان شهدای خواجو  با زیر بنای 153 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1400

کارفرما :آقای فاخریان-  مدت زمان ساخت : دو هفته


 
تصاویر پروژه آقای فاخریان