پروژه آقای بی ریا
28-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان شهید خزایی  با زیر بنای 25 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1399

کارفرما :آقای بی ریا-  مدت زمان ساخت : یک هفته

 
تصاویر پروژه آقای بی ریا