پروژه کلینیک چشم پزشکی صدرا

25-ساختمان چشم پزشکی صدرا واقع در اصفهان، خیابان دانشگاه  با زیر بنای 187 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1399

کارفرما : کلینیک چشم پزشکی صدرا -  مدت زمان ساخت : دو هفته

 
تصاویر پروژه کلینیک چشم پزشکی