پروژه موتورخانه

24-ساختمان موتورخانه واقع در اصفهان، خیابان آپادانا اول با زیر بنای 100 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1399

کارفرما : آقای دکترعلی زاده -  مدت زمان ساخت : یک هفته

 
تصاویر پروژه آقای دکتر علی زاده