شرکت سیمان اردستان

21-ساختمان اداری واقع در اصفهان، خیابان سپهسالار  با زیر بنای 42 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : شرکت سیمان اردستان-  مدت زمان ساخت : یک هفته

 
تصاویر پروژه ساختمان اداری سیمان اردستان