پروژه آقای مرآتیان
19-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان توحید  با زیر بنای 44 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : آقای مرآتیان-  مدت زمان ساخت : یک هفته

 
تصاویر پروژه آقای مرآتیان