پروژه موتورخانه 2 14-اجرای موتورخانه  واقع در خیابان آپادانا دوم، کوچه پیتزا شب با زیر بنای  18 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : آقای جدیدی-  مدت زمان ساخت : 3 روز

 
پروژه موتورخانه