سیتی سنتر 12-پروژه دانشگاه واقع درسیتی سنتر اصفهان،  با زیر بنای  800 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت میان طبقه در سال 1397

کارفرما : شرکت پرستیژلند ایرانیان-  مدت زمان ساخت : دوماه

 
تصاویر پروژه دانشگاه سیتی سنتر