ساختمان مسکونی
آقای نصر(شخصی)
مکان اجرا : اصفهان – خانه اصفهان
مدت زمان انجام عملیات سفت کاری : 45 روز
300 متر
اضافه طبقه مسکونی
قاب فولادی سبک ( LSF  )