بیمارستان قلب شهید رجایی (اضافه اشکوب)
بیمارستان قلب شهید رجایی
تقاطع اتوبان نیایش و خیابان ولی عصر - تهران
مدت زمان انجام عملیات سفت کاری : 4 ماه
120 متر
درمانی
قاب فولادی سبک ( LSF  )