ساختمان مسکونی
آقای مزروعی(شخصی)
مکان اجرا : اصفهان – بهارستان
مدت زمان انجام عملیات سفت کاری : 1 ماه
120 متر
اضافه طبقه مسکونی
قاب فولادی سبک ( LSF  )