ساختمان تجاری – اداری شرکت آمیکو
آقای مختاری
اصفهان – شهرکت امیر کبیر
مدت زمان انجام عملیات سفت کاری : 45 روز
500 متر
تجاری - اداری
قاب فولادی سبک ( LSF  )