مجتمع تجاری زمرد1
مجتمع تجاری زمرد
اصفهان خیابان چهار باغ بالا
مدت زمان انجام عملیات سفت کاری : 1 ماه
83 متر
اضافه طبقه تجاری
قاب فولادی سبک ( LSF  )